PIELĘGNIARSTWO

 

 

 

 

PIELĘGNIARSTWO
STUDIA I STOPNIA

Zasady rekrutacji

Pielęgniarstwo – studia I stopnia w języku angielskim – jedyne w Warszawie

Studia darmowe dla Polaków i obcokrajowców

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia zatrudnienia w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w żłobkach czy w domach opieki społecznej i wielu innych instytucjach.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo można kontynuować naukę na studiach II stopnia na tym samym lub na innym kierunku (np. kosmetologia). Absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo na UKSW mają możliwość podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach świata.

 

 

 

 

WHO zamierza wzmocnić pielęgniarstwo
jako zawód istotny w opiece zdrowotnej milionów
ludzi na całym świecie i wdrażaniu polityki zdrowotnej.

 

 

 

 

wydział medyczny uksw collegium medicum

 

 

 

 

 

 

Zawód pielęgniarki to zawód przyszłości. W 2017 roku był trzecią najbardziej poszukiwaną profesją na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zamierza wzmocnić pielęgniarstwo jako zawód istotny w opiece zdrowotnej milionów ludzi na całym świecie i wdrażaniu polityki zdrowotnej.

Absolwenci 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymają dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. W przypadku studiów, prowadzonych w języku angielskim absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów z językiem angielskim jako wykładowym.

Absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo mają możliwość podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach świata.

Uniwersytet złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia oraz do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych o akredytację kierunku pielęgniarstwo. Procedura akredytacyjna jest w toku.

 

 

 

 

 

Absolwenci pielęgniarstwa na UKSW mają możliwość
podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia
nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach świata.

 

 

 

 

 

 

 

limit miejsc:

30

Pielęgniarstwo | studia I stopnia

(studia w języku polskim)

limit miejsc:

30

Pielęgniarstwo | studia I stopnia

(studia w języku angielskim)

Skip to content