Na praktyki zawodowe student musi posiadać

Na praktyki student musi posiadać:

  1. ubezpieczenie od NNW i OC na czas realizacji praktyk;
  2. zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B;
  3. aktualne zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  4. obowiązującą dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki;
  5. ochronne ubranie medyczne (fartuch, obuwie zmienne, okulary ochronne);
  6. identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie, zgodnie ze wzorem wymaganym przez Uczelnię.
Skip to content