Szczepienie przeciw WZW typu B dla studentów WMCM

1. Studenci WMCM zobowiązani są w trakcie I roku studiów (nie później niż do końca maja) do udokumentowania, że są zaszczepieni przeciw WZW typu B, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM wmcm@uksw.edu.pl w tytule wiadomości: numer indeksu zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.

2. Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania się.

3. Szczepionka na wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) jest standardową i obowiązkową szczepionką zalecaną wszystkim noworodkom i dzieciom do 18 roku życia. W Polsce jest obowiązkowa od 1994 roku.

4. Jeśli szczepienie nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów student zobowiązany jest do zaszczepienia się przeciw WZW typu B (dawką podstawową w cyklu 0-1-6 miesięcy).

5. Studentom, którzy nie mają wykonanego szczepienia skierowanie na wykonanie wydaje Dziekanat WMCM.

6. Studenci samodzielnie wybierają zakłady opieki zdrowotnej, w których wykonają obowiązkowe szczepienie.

7. Uczelnia nie zwraca kosztów badań i szczepień.

8. Z informacji uzyskanych z Sekcji Szczepień Ochronnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie – student, który otrzyma skierowanie z Uczelni powinien zgłosić się do przychodni POZ, do której jest zapisany. Tam w ramach Programu Szczepień Ochronnych student może zostać zaszczepiony bezpłatnie.

9. Dla uczniów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych, osób narażonych w szczególny sposób na zakażenie, którzy nie byli szczepieni przeciwko WZW B szczepienie jest obowiązkowe, czyli finansowane przez ministra zdrowia.

Skip to content