Wzór identyfikatora na praktyki zawodowe.

Na praktyki zawodowe student musi posiadać identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie. Identyfikator powinien zawierać:

  1. godło Uczelni;
  2. pełną nazwę wydziału: Wydział Medyczny. Collegium Medicum;
  3. nazwę kierunku;
  4. imię i nazwisko;
  5. informację „student”;
  6. zdjęcie.
 
Godło UKSW jest do pobrania na dole strony biura informacji i promocji UKSW:
 

Skip to content