Praktyki zawodowe w „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą ubiegać się o realizację studenckich praktyk zawodowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” SPZOZ w Warszawie: https://meditrans.waw.pl/ Studenckie praktyki zawodowe w “Meditrans” tel.: 22 619-20-51

Skip to content