HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA STACJONARNE NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ)

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia z kwalifikacją na kierunek pielęgniarstwo → do pobrania https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/482 https://rekrutacja.uksw.edu.pl/sites/default/files/wazne/HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2021_studia_z_kwalifikacja_-_rekrutacja_dodatkowa.pdf https://rekrutacja.uksw.edu.pl/piel%C4%99gniarstwo https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY KANDYDATÓW I STUDENTÓW WMCM W 2021 R.

Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów/studiowania na danym kierunku należy przesłać na adres: wmcm@uksw.edu.pl w terminie do dnia 30.09.2021 r. a oryginał zaświadczenia należy przekazać do Dziekanatu Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW (lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, pok. 312c, 01-938 Warszawa) w terminie do dnia 08.10.2021 r. Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i studentów WMCM […]

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE NA KIERUNKU LEKARSKIM (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ)

Harmonogram rekrutacji podstawowej na kierunek lekarski (studia niestacjonarne jednolite magisterskie), studia z kwalifikacją – do pobrania https://rekrutacja.uksw.edu.pl/sites/default/files/wazne/HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2021_kierunek_lekarski_niestacjonarny_-_studia_z_kwalifikacja.pdf https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

Skip to content