Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i studentów WMCM w 2021 r.

1) Kandydaci na studia oraz studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy w trakcie studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. 2) Studenci WMCM którym kończy/skończył się termin […]

Skip to content