Warunki zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 i uzyskania wpisu na rok akademicki 2021/2022

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do systemu Usosweb. Po weryfikacji swoich ocen Student zgłasza program do rozliczenia* roku akademickiego maksymalnie do 30.09.2021 r. Obowiązkiem Studenta jest sprawdzenie na koncie w USOSwebie czy ma on wpisane wszystkie oceny zaliczające ćwiczenia, wykłady, seminaria etc. Wszelkich […]

Skip to content