STYPENDIA DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO – Wydłużenie terminu składania wniosków

Województwo Mazowieckie wydłuża termin składnia wniosku o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 do 19 września 2021 r.  Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> […]

Skip to content