ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ (UZNANIA PRZEDMIOTU)

Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć – do pobrania → Wytyczne-Dziekana-WMCM-w-sprawie-zasad-przenoszenia-osiągnięć Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać: I. Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć, uznania przedmiotu (czytelnie uzupełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania […]

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI, DO INNEJ UCZELNI, ZMIANA KIERUNKU

Szczegółowe warunki przeniesień obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, regulują przeniesienie z innej uczelni, przeniesienie do innej uczelni, zmianę kierunku. Przedkładamy wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie WMCM, możliwe sposoby złożenia kompletu dokumentów i terminy. Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18.06.2020 […]

Skip to content