Nowe zajęcia ogólnouczelniane  – kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie

Nowe zajęcia ogólnouczelniane  – kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (rejestracja: 15.09.2022 – 21.09.2022 r.) Biuro Karier UKSW zaprasza na 6 edycję bezpłatnych warsztatów połączonych z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line). Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych: ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC), Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM), Negocjacje […]

Skip to content