30 WYKŁADÓW O MÓZGU W JĘZYKU ANGIELSKIM

mozg wyklad 2Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje i zaprasza na cykl 30 interdyscyplinarnych wykładów o mózgu, które poprowadzi prof. Wiesław L. Nowiński.

Celem wykładów pn. Mózg ludzki: budowa, funkcje, choroby i smulacja (The human brain: structure, function, disorders and simulation) jest wprowadzenie do metod badania i mapowania mózgu, budowy mózgu z rozszerzeniem do głowy i szyi, funkcjonowania mózgu, chorób neurologicznych, modelowania mózgu i symulatorów medycznych oraz komercjalizacji badań naukowych.

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim i przeznaczone przede wszystkim dla studentów biologii, medycyny, psychologii, informatyki, mechatroniki, a także dla pielęgniarek, stażystów medycznych, lekarzy oraz osób zainteresowanych mózgiem, chorobami neurologicznymi i neurotechnologiami.

Wykłady odbywają się w każdą środę, począwszy od 22 lutego w godzinach od 15:00 do 16:30 w kampusie Wóycickiego (ul. Wóycickiego 1/3), w budynku 21 (Auditorium Maximum), sali A314. Wykłady są otwarte dla wszystkich. W przyszłości Uniwersytet planuje transmisje online.

Mózg, jego funkcje i choroby zostaną omówione z perspektywy neuro-anatomii, fizjologii, radiologii i chirurgii, a także neurologii, mapowania mózgu i neuroinformatyki. Wykłady będą ilustrowane nowatorskimi narzędziami – elektronicznymi atlasami mózgu, nagrodzonymi przez najważniejsze towarzystwa medyczne na świecie (m. in. Radiological Society of North America, European Congress of Radiology, American Society of Neuroradiology, British Medical Association).

Wykłady poprowadzi prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński, który skanował własny mózg na potrzeby atlasów. Prof. Nowiński jest dyrektorem Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stworzył 35 komercyjnych atlasów mózgu wylicencjonowanych do 67 firm i instytucji, rozprowadzonych w około 100 krajach. Jest autorem 554 publikacji, 32 światowych patentów, założycielem trzech firm technologicznych. Wykłada w USA, Chinach, Singapurze i Polsce. Współpracuje z najlepszymi szpitalami w USA (Johns Hopkins, Mayo Clinic, Harvard Medical/MGH) i światowymi korporacjami medycznymi (Medtronic, Brainlab, Elekta, Siemens, Philips). Otrzymał 42 nagrody i odznaczenia, w tym 25 od czołowych towarzystw medycznych. www.WieslawNowinski.com

LISTA WYKŁADÓW

A. Wykłady dotyczące metod badania i mapowania mózgu; budowy mózgu, głowy i szyi; i funkcji mózgu:

 1. Wprowadzenie do mózgu i mapowania mózgu
 2. Atlas mózgu – dane, budowa i modelowanie mózgu
 3. Mózgowie – ogólna budowa (półkule mózgu, móżdżek, pień mózgu, biała istota, jądra głębokie oraz system komorowy)
 4. Kora mózgu (płaty, zakręty, bruzdy i pola architektoniczne Brodmanna)
 5. Włókna istoty białej półkul (projekcyjne, spoidłowe, kojarzeniowe i tylnej jamy)
 6. Arterie wewnątrzczaszkowe
 7. Żyły wewnątrzczaszkowe i zatoki opony twardej
 8. Mięśnie i gruczoły głowy
 9. Nerwy czaszkowe (I-XII) i jądra nerwów czaszkowych
 10. Czaszka i szyjny kręgosłup
 11. Naczynia krwionośne zewnątrzczaszkowe (arterie i żyły)
 12. Anatomia przekrojowa (przekroje aksjalny, czołowy i strzałkowy)
 13. Funkcje mózgu
 14. Systemy funkcjonalne (smakowy, węchowy, wzrokowy, słuchowy, limbiczny i ruchowy)

B. Wykłady dotyczące zaburzeń neurologicznych skorelowanych z lokalizacją uszkodzenia mózgu w 3D:

 1. Przegląd i definicje głównych zaburzeń neurologicznych
 2. Modelowanie zaburzeń neurologicznych
 3. Anatomia regionalna – zaburzenia pnia mózgu i móżdżka
 4. Anatomia regionalna – zaburzenia jąder głębokich
 5. Anatomia regionalna – zaburzenia kory mózgu
 6. Nerwy czaszkowe – zaburzenia nerwów I-IV
 7. Nerwy czaszkowe – zaburzenia nerwów V-IX
 8. Nerwy czaszkowe – zaburzenia nerwów X-XII i wielu nerwów równocześnie
 9. Naczynia krwionośne – niedokrwienie mózgu
 10. Naczynia krwionośne – krwotoki mózgu
 11. Naczynia krwionośne – tętniaki mózgu

C. Wykłady technologiczno-biznesowe:

 1. Narzędzia do budowy modeli ciała ludzkiego
 2. Budowa atlasów ciała ludzkiego – zawartość, funkcje i interfejs użytkownika
 3. Budowa symulatorów chirurgicznych
 4. Budowa symulatorów radiologii interwencyjnej
 5. Komercjalizacja badań naukowych.

 

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/831-30-wykladow-o-mozgu

 

 

Skip to content