TELEREHABILITACJA, CZYLI NOWA JEKOŚĆ W PROWADZENIU REHABILITACJI. Nowy projekt realizowany przy współudziale UKSW

 

Kierownikiem projektu realizowanego na UKSW ( w ramach utworzonego konsorcjum), został dr hab. prof. UKSW, ANDRZEJ KOTELA, KIEROWNIK KIERUNKU LEKARSKIEGO NA WYDZIELAE MEDYCZNYM. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w Warszawie.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem osób potwierdzających przydatność kliniczną oraz bezpieczeństwo stosowania opracowanych elementów sprzętu rehabilitacyjnego oraz nadzór merytoryczny nad procesem ich powstawania. Badania, którymi kieruje dr hab. prof. uczelni, ANDRZEJ KOTELA stanowią część nagrodzonego projektu   „Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji”. Projekt otrzymał 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG III. 

– Dzięki opracowanym materiałom będzie możliwy precyzyjny pomiar i analiza istotnych dla danej jednostki chorobowej parametrów klinicznych pozwalających na zastosowanie w rehabilitacji tzw. metody biofeedbacku. Zastosowanie tej metody pozwala na bardziej precyzyjne i staranne wykonywanie zleconych pacjentowi ćwiczeń, ale również, co ma znaczenie szczególnie w przypadku schorzeń wymagających długotrwałej rehabilitacji, wpływa bardzo pozytywnie na aspekt emocjonalno-motywacyjny leczenia – podkreśla dr hab. n. med. prof. uczelni, Andrzej Kotela.

→ ZOBACZ WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTU ORAZ UITWORZONEGO DO JEGO REALUCJI KONSORCJUM

 

Skip to content