POWOŁANIE DZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

→ Decyzja Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


POWOŁANIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

→  Decyzja Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


POWOŁANIE DYREKTORA INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH WM.CM

→ Decyzja Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


KIERUNEK LEKARSKI

→ Program I roku studiów dla kierunku lekarskiego

→ Wytyczne do programu studiów na kierunku lekarskim

→  Akta dotyczące kierunku lekarskiego w MONITORZE UKSW ↓

 
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

→ Akta dotyczące kierunku pielęgniarstwo w MONITORZE UKSW ↓

 
 

INSTYTUT MEDYCZNY W STRUKTURACH WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w WARSZAWIE: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW, str. 8

→  Uchwała Nr 237/2019 Senatu UKSW z dnia 19 grudnia 2019 r.

→  Załącznik do Uchwały Nr 237/2019 Senatu UKSW z dnia 19 grudnia 2019 r.


UTWORZENIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

→ Zarządzenie Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego. Collegium Medicum w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie