AKTA WMCM

POWOŁANIE DZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

 

→ Decyzja Nr 247/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

→ Decyzja Nr 193/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

→ Uchwała Nr 15/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

 


POWOŁANIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

Decyzja Nr 297/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. toku studiów i rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Decyzja Nr 299/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. współpracy naukowej i rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

→  Decyzja Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


POWOŁANIE DYREKTORA INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH WM.CM

 

→ Decyzja Nr 281/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

→ Decyzja Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

KIERUNEK LEKARSKI

 

→ Program I roku studiów dla kierunku lekarskiego 2019/2020

→ Wytyczne do programu studiów na kierunku lekarskim

→  Akta dotyczące kierunku lekarskiego w MONITORZE UKSW ↓

 
 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 

→ Akta dotyczące kierunku pielęgniarstwo w MONITORZE UKSW ↓

 
 

INSTYTUT MEDYCZNY W STRUKTURACH WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w WARSZAWIE: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW, str. 8

 

→  Uchwała Nr 237/2019 Senatu UKSW z dnia 19 grudnia 2019 r.

→  Załącznik do Uchwały Nr 237/2019 Senatu UKSW z dnia 19 grudnia 2019 r.


UTWORZENIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

→ Decyzja Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. organizacji Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

 

→ Zarządzenie Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego. Collegium Medicum w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

 

 

Skip to content