Ankieta studencka – WYNIKI (semestr zimowy 2021/21)

Dziękujemy wszystkim studentom za wypełnienie ankiet. Zachęcamy studentów do aktywnego uczestniczenia w przyszłych ocenach i uzupełniania ankiet, gdyż przekazane w ten sposób informacje posłużą Władzom Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW do właściwego prowadzenia procesu monitoringu parametrów jakości kształcenia w celu zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia studentów

→ Ankieta studencka- wyniki – semestr zimowy 2020/21

Skip to content