Osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW jest Pani Paulina Bilińska – starszy referent