WSPÓŁPRACA UKSW W ZAKRESIE MEDYCYNY ORAZ TELEMEDYCYNY Z UM W LUBLINIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z lubelskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 21 lipca podjął współpracę w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych, cyfryzacji i telemedycyny. „Ustalaliśmy podstawowe zasady i kierunki działań dotyczące przyszłej współpracy w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych, cyfryzacji i telemedycyny. Jest to doskonały przykład szybkiej i konsekwentnej realizacji wizjonerskich planów, a…

zobacz więcej

DR NAUK FARM. PIOTR MERKS W MINISTERIALNYM ZESPOLE

Minister Zdrowia powołał dr n. farm. Piotra Merksa z Collegium Medicum UKSW w skład Zespołu ds. opieki farmaceutycznej. Do zadań Zespołu będzie należeć: ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej i ew. opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia…

zobacz więcej

25 milionów na rozwój UKSW

UKSW otrzymał obligacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obligacje o wartości 25 milionów złotych zostaną zainwestowane w badania B+R. Środki zostaną przeznaczone na rozwój, głównie w dwóch obszarach: medycyny i technologii cyfrowych – zaznaczył rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Obecnie bardzo mocno budujemy potencjał w obszarze medycyny i technologii cyfrowych. Znajdujemy…

zobacz więcej

INTENSYWNA TERAPIA W WARUNKACH KRYZYSU

Z relacji o przebiegu pandemii COVID-19 w różnych krajach, zwłaszcza Włoszech i Hiszpanii, dowiadujemy się o zdesperowanych lekarzach, którzy – wobec braku dostatecznej liczby respiratorów – byli zmuszeni decydować o tym, któremu z duszących się chorych dać jeszcze szansę na uratowanie. Wydaje się, że w tak trudnych decyzjach lekarze nie powinni być regulacyjnie opuszczeni –…

zobacz więcej