Lekarz na dzisiejsze czasy

Wywiad z ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim, rektorem UKSW. Humanizacja leczenia przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii ma być podstawą kształcenia lekarzy i pielęgniarek w Collegium Medicum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego etyka jest tak ważna w kształceniu lekarzy i współczesnej medycynie? Zobacz więcej

Prof. dr hab. Andrzej Fal, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Andrzej Fal, Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego. „W imieniu odznaczonych proszę o przekazanie Panu Prezydentowi naszej wdzięczności. Traktujemy to jako uznanie zarówno naszych dokonań osobistych, jaki i uznanie dla całej organizacji –…

Takie sytuacje weryfikują nasze człowieczeństwo

Rozmowa z dr hab. Jakubem Pawlikowskim, prof. UKSW, Dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Powinniśmy szukać mądrych sposobów wzajemnego wspierania się i pomagania, a nie wykluczania, stygmatyzacji i dyskryminacji. Solidarność z chorymi i ich rodzinami, zamiast szukania winnych. https://kurierlubelski.pl/dr-hab-n-med-jakub-pawlikowski-takie-sytuacje-weryfikuja-nasze-czlowieczenstwo/ar/c11-14858449?fbclid=IwAR2Mh1U_u0KR6MPF9-eRX4Ox24u_cErspfSup4BemTMN8jfjoADFnw7ERZE

Informacja dot. wejścia na teren budynków UKSW

W związku z Zarządzeniem nr 1 /2020 Kanclerza UKSW sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (pełen tekst – załącznik nr 1) dotyczącym m.in. ograniczenia wejść do budynków UKSW informuję, że wejście studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych odbywa się na podstawie okazania legitymacji odpowiednio studenckiej,…
1 2 3 8