EWALUACJA USŁUGI NOWY LEK W HIPERCHOLESTEROLEMII – BADAWCZY PROJEKT PILOTAŻOWY

W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego informujemy o rozpoczęciu pionierskiego programu badawczego pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii we współpracy z aptekami działającymi pod marką Gemini. Program został opracowany zgodnie z założeniami listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Gemini Polska. Celem projektu, jest wypracowanie i optymalizacja […]

KONFERENCJA: WYZWANIA OPIEKI OKOŁOOPERACYJNEJ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Mam zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. „Wyzwania opieki okołooperacyjnej. Ujęcie interdyscyplinarne”. Konferencja odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. w  Auli Schumana w bud. 21 na ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, a dzięki formule hybrydowej będzie także dostępna poprzez platformę internetową. Adresowana jest do pracowników naukowo – dydaktycznych ochrony zdrowia oraz lekarzy i pielęgniarek specjalności zabiegowych, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów oraz innych specjalistów mających […]

PROJEKT BADAWCZY MIERZENIA CIŚNIENIA W APTEKACH WSPÓŁREALIZOWANY PRZEZ WMCM

W odpowiedzi na zaległości w zakresie profilaktyki pacjentów w Polsce, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z aptekami partnerskimi Cosmedica rozpoczynają realizację pionierskiego i innowacyjnego projektu badawczego w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego w aptekach ogólnodostępnych w Polsce. Projekt o nazwie: „Usługa mierzenia ciśnienia oraz podstawowych badań diagnostycznych przesiewowych (point of care) w aptece ogólnodostępnej”, jest to projekt przygotowany wspólnie z zespołem ekspertów z Polski i zagranicy. W związku z niekwestionowaną koniecznością integracji […]

STYPENDIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo położnictwo i ratownictwo medyczne. Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2022/2023 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zostały określone w „Regulaminie przyznawania […]

Skip to content