Zaliczanie zajęć i przeprowadzanie egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych

DECYZJA Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

zobacz więcej

O mobilnej izolatce w TVP info

Projekt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, UKSW. oraz Fundacji Rozwoju UKSW znalazł ogromne uznanie wśród personelu medycznego. Skuteczność mobilnej izolatki potwierdziła Pani Danuta Rozentalska, anestezjolog ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński zaznaczył, że nasza uczelnia podjęła szereg działań w walce z koronawirusem, m.in. zakup sprzętu do diagnostyki, czy wypożyczenie sprzętu do…

zobacz więcej