DOPALACZE – CO ZYSKUJESZ, CZYM RYZYKUJESZ?

SEMINARIUM NAUKOWE I DEBATA ORGANIZATORZY: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE: Instytut Nauk Historycznych, Pełnomocnik Rektora do utworzenia Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, Samorząd Studentów UKSWGŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY