PLAGIAT

PLAGIAT: ISTOTA, RODZAJE I SKUTKI PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA STUDENTÓW Z TYTUŁU PLAGIATU

DYDAKTYKA ZDALNA

Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów: […]

Skip to content