DYDAKTYKA ZDALNA

Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5475 Instrukcje ogólne UKSW:  Kształcenie zdalne – wytyczne i narzędzia: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2215-ksztalcenie-zdalne-wytyczne-i-narzedzia?ticket=ST-444770-HZ0telkweGgphXqaaCp9-login.uksw.edu.pl INSTRUKCJE Spotkania wideo z wykorzystaniem MS Teams […]

Skip to content