Praktyki zawodowe w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

Studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą ubiegać się o realizację praktyk zawodowych na zasadach ogólnych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa): https://www.bielanski.med.pl/praktyki-studenckie/

Praktyki zawodowe w „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą ubiegać się o realizację studenckich praktyk zawodowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” SPZOZ w Warszawie: https://meditrans.waw.pl/ Studenckie praktyki zawodowe w “Meditrans” tel.: 22 619-20-51

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla studentów WMCM

1) Kandydaci na studia oraz studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy w trakcie studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. 2) Studenci WMCM którym kończy/skończył się termin […]

Skip to content