Praktyki studentów WMCM – INSTYTUCJE

Wykaz instytucji w których studenci WMCM będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 15B Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A Samodzielny Publiczny zespół zakładów opieki zdrwowtnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza…

zobacz więcej