WZORY PODAŃ / SPOSÓB SKŁADANIA

Wszystkie podania i wnioski składacie Państwo wyłącznie za pośrednictwem Dziekanatu WMCM (budynek nr 19 Collegium Medicum, parter pok. 001). Sposób składania kompletnych podań i wniosków dotyczących toku studiów: osobiście bądź za pośrednictwem innych osób. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał podania/wniosku czytelnie uzupełniony i opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami do Dziekanatu WMCM. drogą listowną, za pośrednictwem kuriera. Jeśli wybierzecie Państwo drogę listowną prosimy […]

PLACÓWKI

Poniższy załącznik zawiera listę ośrodków współpracujących z WMCM. Jest to lista sugerowana. W gestii studenta leży nawiązanie współpracy według wytycznych z Regulaminu Praktyk Studenckich. Lista proponowanych placówek na praktyki Regulamin Praktyk Studenckich_21.02.2022 POROZUMIENIE INDYWIDUALNE zalacznik-do-zarzadzenia-24-2022-z-dn-31.03.2022 

Skip to content