Uznawanie osiągnięć uzyskanych na innych kierunkach lub innej uczelni

→ Wytyczne Dziekana Wydziału WMCM UKSW z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć uzyskanych na innych kierunkach lub innej uczelni. Wytyczne regulują zasady przenoszenia osiągnięć na kierunki prowadzone przez Wydział Medyczny UKSW. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie WMCM, możliwe sposoby złożenia kompletu dokumentów i…

Kształcenie online. Jak korzystać z platformy Moodle? Dodawanie plików

1. wpisz do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login 2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle 3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS 4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji  (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką) 5. na pierwszej stronie powinien być widoczny Kurs obsługi platformy  Moodle DODAWANIE PLIKÓW NA PLATFORMIE MOODLE…

AKTUALIZACJA: kontakt z Dziekanatem

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl. wmcm@uksw.edu.pl.,  ewentualnie za pomocą formularza: FORMULARZ (WYŚLIJ WIADOMOŚĆ)... W wyjątkowo! pilnych sprawach wyznaczono dyżury pracy Dziekanatów we wtorki w godz.…