KOMUNIKAT DZIEKANA DOTYCZĄCY PRAKTYK STUDENCKICH

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, realizacja obowiązkowych praktyk studenckich została przeniesiona na rok 2020/21. W związku z powyższym Wydział Medyczny. Collegium Medicum, w roku akademickim 2019/2020 nie kieruje studentów na obowiązkowe praktyki studenckie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki…

zobacz więcej

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH PO 31 MAJA 2020

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra…

zobacz więcej