DEAN’S ANNOUNCEMENT ON STUDENT TRAINEESHIPS AND VOLUNTARY TRAINEESHIPS

In connection with the state of epidemic which remains in force on the territory of the Republic of Poland, it has been decided by Vice-Rector for Student Affairs and Education Mrs Anna Fidelus, PhD, DSc to postpone mandatory student traineeships and move them to the next Academic Year 2020/2021. In the light of this decision,…

zobacz więcej

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH PO 31 MAJA 2020

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra…

zobacz więcej