Terminy egzaminów z Anatomii dla kierunku lekarskiego

Egzaminy praktyczne odbywają się w dniach 21-23.06.2021 r., zaś egzamin teoretyczny dnia 24.06.2021 r. Obie części zdawane są przez studentów pisemnie (odpowiednio szpilki/test). Dokładne godziny egzaminu praktycznego oraz miejsce zdawania egzaminu teoretycznego będą znane wkrótce i opublikowane na platformie e-learning’owej WUM.

Skip to content