PLACÓWKI

Poniższy załącznik zawiera listę ośrodków współpracujących z WMCM. Jest to lista sugerowana. W gestii studenta leży nawiązanie współpracy według wytycznych z Regulaminu Praktyk Studenckich. Lista proponowanych placówek na praktyki Regulamin Praktyk Studenckich_21.02.2022 POROZUMIENIE INDYWIDUALNE zalacznik-do-zarzadzenia-24-2022-z-dn-31.03.2022 

Badania laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla studentów WMCM

1) Studenci I roku WMCM zobowiązani są nie później niż do końca stycznia roku następnego do udokumentowania przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM: wmcm@uksw.edu.pl, w tytule wiadomości podając: numer indeksu, zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta. 2) Orzeczenie/zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. […]

DEAN’S ANNOUNCEMENT ON STUDENT TRAINEESHIPS AND VOLUNTARY TRAINEESHIPS

In connection with the state of epidemic which remains in force on the territory of the Republic of Poland, it has been decided by Vice-Rector for Student Affairs and Education Mrs Anna Fidelus, PhD, DSc to postpone mandatory student traineeships and move them to the next Academic Year 2020/2021. In the light of this decision, students of the Medical Faculty. Collegium Medicum […]

Skip to content