PRAKTYKI STUDENCKIE

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, realizacja obowiązkowych praktyk studenckich została przeniesiona na rok 2020/21. W związku z powyższym Wydział Medyczny. Collegium Medicum, w roku akademickim 2019/2020 nie kieruje studentów na obowiązkowe praktyki studenckie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki…

zobacz więcej