DEAN’S ANNOUNCEMENT ON STUDENT TRAINEESHIPS AND VOLUNTARY TRAINEESHIPS

In connection with the state of epidemic which remains in force on the territory of the Republic of Poland, it has been decided by Vice-Rector for Student Affairs and Education Mrs Anna Fidelus, PhD, DSc to postpone mandatory student traineeships and move them to the next Academic Year 2020/2021. In the light of this decision,…

zobacz więcej

PRAKTYKI STUDENCKIE

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, realizacja obowiązkowych praktyk studenckich została przeniesiona na rok 2020/21. W związku z powyższym Wydział Medyczny. Collegium Medicum, w roku akademickim 2019/2020 nie kieruje studentów na obowiązkowe praktyki studenckie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki…

zobacz więcej