Kształcenie lekarzy w czasie pandemii

Ta wyjątkowa sytuacja wyzwala w wykładowcach i studentach niezwykłą kreatywność,wzmocnioną technologiami cyfrowymi, które bardzo intensywnie rozwijają się na UKSW-wyjaśnia prodziekan Collegium Medicum. Wywiad zamieszczony na portalu Liderzy Innowacyjności został przeprowadzony przez red. Jolantę Czudak. W rozmowie prodziekan Collegium Medicum UKSW, dr n. med. Agnieszka Kamińska opowiada o Wydziale i jego początkach: „(….) powstał dzięki niebywałej…

zobacz więcej

Takie sytuacje weryfikują nasze człowieczeństwo

Rozmowa z dr hab. Jakubem Pawlikowskim, prof. UKSW, Dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Powinniśmy szukać mądrych sposobów wzajemnego wspierania się i pomagania, a nie wykluczania, stygmatyzacji i dyskryminacji. Solidarność z chorymi i ich rodzinami, zamiast szukania winnych. https://kurierlubelski.pl/dr-hab-n-med-jakub-pawlikowski-takie-sytuacje-weryfikuja-nasze-czlowieczenstwo/ar/c11-14858449?fbclid=IwAR2Mh1U_u0KR6MPF9-eRX4Ox24u_cErspfSup4BemTMN8jfjoADFnw7ERZE

zobacz więcej