“CIAŁO LUDZKIE W BADANIACH NAUKOWYCH I PRAKTYCE MEDYCZNEJ…”

Nakładem wydawnictwa PZWL (Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich) ukazała się zarówno w formie tradycyjnej jak i ebooka monografia pod redakcją dr hab. Jakuba Pawlikowskiego, prof. UKSW pt. “Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne”. Monografia została sfinansowana przez MNISW i jest bezpłatnie dostępna w domenie publicznej m. in. w systemie libra.ibuk oraz na stronach PWN:

https://libra.ibuk.pl/book/222916

https://dopobrania.pwn.pl/dpbr_ebook/cialo-ludzkie-w-badaniach-naukowych-medycynie-i-kulturze/

Celem monografii jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad ludzkim ciałem oraz materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego. Rozumienie człowieka w relacji do jego cielesności, zanurzone w określony kontekst kulturowy, ma bowiem istotne konsekwencje etyczne, prawne i społeczne kształtujące sposoby i granice prowadzenia badań naukowych, ale również terapii. Wyjątkowy status ludzkiego ciała rodzi poważne pytania: w jakim zakresie ciało jest nośnikiem ludzkiej godności? Czy godność osoby przysługuje w takim samym stopniu wyodrębnionym z ciała komórkom, tkankom i narządom? Gdzie leży granica komercjalizacji ciała i jego części? Przedstawiciele medycyny, farmacji, biologii, filozofii, teologii, historii, prawa, socjologii i kulturoznawstwa ukazali szeroki wachlarz zagadnień związanych z ludzkim ciałem, od jego stadium embrionalnego po szczątki pośmiertne. Rozważania ujmowane są z wielu perspektyw: od klasycznego arystotelizmu i platonizmu do współczesnego transhumanizmu. Należy mieć nadzieję, że będzie to pozycja wartościowa dla badaczy i studentów zarówno z zakresu nauk medycznych, ale również filozoficznych, teologicznych, prawnych i społecznych i przyczyni się do kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec ludzkiego ciała, zwłok, narządów, tkanek i komórek w badaniach naukowych, działalności leczniczej i dydaktycznej.
Skip to content