cytat

Gdzie jest miłość do człowieka, [tam] jest miłość do sztuki [medycznej] ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη (W.H.S. Jones, Hippocrates Collected Works, I. VI, Harvard University Press, Cambridge, USA 1923, s. 321

Skip to content