Decyzja w sprawie zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 15 marca – 26 marca 2021 r., decyzją Dziekana WMCM UKSW od dnia 19.03.2021r. do dnia 26.03.2021r. wszystkie zajęcia będą odbywały się zdalnie.

Skip to content