DOFINASOWANIE BUDOWY NOWEGO GMACHU WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

“Umowę na dofinansowanie budowy gmachu Collegium Medicum podpisali podczas wizyty na UKSW minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Umowa związana jest z decyzją ministra edukacji i nauki przyznającą Uniwersytetowi w formie dotacji celowej 22 229 000 zł.

– Nie ulega wątpliwości, że rozwijanie zaplecza dydaktycznego i naukowego dla przyszłych kadr naukowych, obok troski o poziom badań w dyscyplinach humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych będących fundamentem UKSW, stanowi priorytet władz UKSW. Działania te wpisują się także we współczesne potrzeby, które w szczególny sposób uwidoczniła pandemia – powiedział rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski”.

→ ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content