SEMINARIUM NAUKOWE I DEBATA

ORGANIZATORZY:

  • UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE: Instytut Nauk Historycznych, Pełnomocnik Rektora do utworzenia Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, Samorząd Studentów UKSW
  • GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY