prof. UKSW, dr hab. Jakub Pawlikowski

Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

j.pawlikowski@uksw.edu.pl

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor hab. nauk medycznych, doktor nauk prawnych

Skip to content