dr hab. Marek Czarkowski, prof. UKSW

profesor Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

m.czarkowski@uksw.edu.pl

Lekarz i bioetyk, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i kardiologii. Studia podyplomowe z zakresu bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, studiował również w Albany Mediacal College i The Graduate College of Union University – USA, gdzie uzyskał tytuł master of science in bioethics. Pełni funkcję Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej

Skip to content