Nominację nowemu dziekanowi wręczył rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Profesor Szymański jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, przewodniczącym Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oprócz działalności publiczno-edukacyjnej posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu zarówno klasycznych jak i nieklasycznych czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Jest autorem/współautorem ponad 180 publikacji naukowych (publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych (m.in.: „The American Journal of Cardiology”, „International Journal of Cardiology”, „Sleep and Breathing”). Jest także współtwórcą wielu wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (m.in. zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego czy rekomendacji dotyczących leczenia dyslipidemii w Polsce) oraz współredaktorem pierwszych na skalą europejską podręczników: „Hipertensjoonkologia” oraz „Nieklasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”.  Za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczna został uhonorowany licznymi nagrodami. Poza działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną jest lekarzem praktykiem. GRATULUJEMY!