Dr hab. nauk med. Filip M. Szymański, prof. uczelni został dziekanem WMCM

Nominację nowemu dziekanowi wręczył rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Profesor Szymański jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, przewodniczącym Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oprócz działalności publiczno-edukacyjnej posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu zarówno klasycznych jak i nieklasycznych czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Jest autorem/współautorem ponad 180 publikacji naukowych (publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych (m.in.: „The American Journal of Cardiology”, „International Journal of Cardiology”, „Sleep and Breathing”). Jest także współtwórcą wielu wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (m.in. zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego czy rekomendacji dotyczących leczenia dyslipidemii w Polsce) oraz współredaktorem pierwszych na skalą europejską podręczników: „Hipertensjoonkologia” oraz “Nieklasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”.  Za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczna został uhonorowany licznymi nagrodami. Poza działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną jest lekarzem praktykiem. GRATULUJEMY!

Skip to content