dr Jacek Połosak

adiunkt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

j.polosak@uksw.edu.pl


Biotechnolog, biogerontolog, doktor nauk medycznych. Absolwent podyplomowych studiów Menedżer projektów badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniami molekularnymi w medycynie w szczególności skupiając się na genetycznych i epigenetycznych podłożach starzenia i długowieczności człowieka oraz chorób cywilizacyjnych. Ukończył studia doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a następnie wiele lat pracował w ZKB Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i International Association of Gerontology and Geriatrics. Jego pasją jest dzielenie się wiedzą – jest aktywnym uczestnikiem Festiwalu Nauki oraz innych inicjatyw, podczas których można popularyzować naukę, a także wykładowcą Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zainteresowania naukowe: molekularne podstawy starzenia i długowieczności człowieka, epigenetyka człowieka, medycyna molekularna, molekularne podstawy kancerogenezy, naprawa DNA w zdrowiu i w chorobie, zastosowanie bioinformatyki w naukach biomedycznych, badania wielkoskalowe w medycynie, terapia genowa, gerontologia

Autor artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Laureat  I nagrody Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geriatrii i gerontologii obronioną w latach 2009-2012. Współwykonawca projektu Polsenior, wieloośrodkowego i multidyscyplinarnego badania poświęconego medycznym, biologicznym, społecznym i ekonomicznym aspektom starzenia się społeczeństwa w Polsce.

Skip to content