dr nauk med. Krzysztof Bilmin

adiunkt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

k.bilmin@uksw.edu.pl

Biolog, farmakolog, doktor nauk medycznych. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych na Wydziale Filozofii KUL. Od kilkunastu lat związany z branżą farmaceutyczną. Swoją karierę zawodową zaczynał w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.  Następnie pracował naukowo w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W tej samej jednostce pełnił również funkcję kierownika projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Współzałożyciel i prezes zarządu  startupu farmaceutycznego Lipolek sp. z o.o. Pracował w działach medycznych firm: Bayer i Chiesi oraz jako Drug Safety Scientist w Pharmacoviglilance Centre of Excellence for Established Products, Global Clinical Safety&Pharmacovigilance, GlaxoSmithKline. Ponadto był wykładowcą farmakologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz The International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

Zainteresowania naukowe i zawodowe: terapie eksperymentalne w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem terapii sonodynamicznej, farmakologia kannabinoidów, medycyna farmaceutyczna i farmakologia kliniczna, współpraca nauka-przemysł farmaceutyczny.

Współautor publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych  oraz współtwórca patentu (Patent PL 229532 B1)

Skip to content