DR NAUK FARM. PIOTR MERKS W MINISTERIALNYM ZESPOLE

Minister Zdrowia powołał dr n. farm. Piotra Merksa z Collegium Medicum UKSW w skład Zespołu ds. opieki farmaceutycznej.

Do zadań Zespołu będzie należeć:

  • ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia
  • analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej i ew. opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia
  • określenie źródła, zasad i trybu finansowania ww. opieki i pilotażu.

ZOBACZ WIĘCEJ →

Skip to content