dr nauk farm. Piotr Merks

adiunkt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

p.merks@uksw.edu.pl

Farmaceuta, Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna”, Funder / CEO Piktorex sp. z o.o., firmy sfinansowana przez Narodowe Centrum Rozwoju Badań (NCBR) i Black Pearls VC od 2018 CEO Konsorcjum Naukowego Piktorex –  InnoTech – UKSW sp. z .o o. , Sekretarz Generalny, Employed Pharmacist Europe (EPhEU), Delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce. W ramach konsorcjum naukowego  wspólnie z UKSW realizuje projekty badawcze dla sektora ochrony zdrowia i farmacji.
Zakres i jakość usług farmaceutycznych w opinii pacjentów w Polsce i Wielkiej Brytanii (I miejsce w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych i Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych)
uzyskała wiele wyróżnień, Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Złoty Grant Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP).


W 2014 roku podczas zjazdu Europejskiego Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (EPhEU) został nominowany do założenia Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF), aby walczyć o prawa pracowników sektora farmaceutycznego w Polsce. Od 2012 r. Podnosi świadomość na temat sfałszowanych leków w Polsce, najpierw jako Ambasador na Polskę, a następnie jako Dyrektor ds. Rozwoju biznesu w Aegate Limited, obecnie jako niezależny ekspert zewnętrzny. Firma Aegate była jednym z największych startupów o łącznym dofinansowaniu 64.000.000.00 Funtów Brytyjskich ufundowany przez PA Consulting Group, Wielka Brytania. Ściśle współpracuje również z FIP przy opracowywaniu piktogramów farmaceutycznych oraz jako polski doradca w sektorze farmaceutycznym. W 2015 r. na 4 lata został wybrany do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Sekcji Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA). 

Jego praca, badania i przywództwo zostały uznane na arenie międzynarodowej i jest zapraszany na wiele międzynarodowych wydarzeń jako gość. Przez całą swoją karierę jest zapalonym orędownikiem zawodu farmaceuty i współpracował z interesariuszami z różnych sektorów, aby system opieki zdrowotnej wykorzystał potencjał drzemiący w niewykorzystanych zasobach ludzkich – farmaceutach. Bardzo często występuje jako prelegent na krajowych i międzynarodowych spotkaniach i jest uznanym liderem w branży farmaceutycznej i innowacjach.

Skip to content