dr nauk farm. Piotr Merks

KLUCZOWE PROJEKTY

1. Stworzenie pierwszej w Polsce platformy do opieki farmaceutycznej (https://www.em-pmr.pl/#/login). Nowoczesne narzędzie IT dla farmaceutów służące do dokumentowania i prowadzenia opieki farmaceutycznej w aptekach.
2. Europejski program badania pilotażowego usług opieki farmaceutycznej w chorobach przewlekłych (http://pilotazopiekifarmaceutycznej.pl/). Pomysłodawca i  kierownik projektu. Stworzenie koncepcji interwencji farmaceutycznej i metodologii projektu. Nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami (m.in. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewskim).
3. Projekt pilotażowy aplikacji mobilnej Bliżej pacjenta (www.blizejpacjenta.pl). Platforma IT służąca do wspomagania prowadzenia opieki farmaceutycznej i medycznej. W projekcie, którego efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków w migotaniu przedsionków, bierze udział blisko tysiąc aptek z całej Polski. Program został przygotowany przez ekspertów z uczelni medycznych oraz przy współpracy z zespołem dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala Dziecięcego w Ottawie. Celem projektu jest również edukacja pacjenta oraz zwiększenie systematyki aplikacji leków.
4. Usługa farmaceutyczna Skieruj Pacjenta (www.skierujpacjenta.pl)  – implementacja i ewaluacja usługi w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi. Pomysłodawca i lider projektu pilotażowego dla aptek – pierwszego w Polsce programu badań przesiewowych dla pacjentów kwalifikowanych przez farmaceutów z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania IT.
5. Usługa Zdrowe Serce (www.uslugazdroweserce.pl). Ewaluacja etykietowania aptecznego z wykorzystaniem piktogramów farmaceutycznych. Projekt interwencji farmaceutycznej realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, mający na celu poprawę adherence u pacjentów zażywających leki po zawale serca. Piktogramy, umieszczane na opakowaniu leków przez farmaceutę, poprawiają o 27% przestrzeganie zasad leczenia.
6. Program umiejętności klinicznych www.farmaceucibezgranic.pl, skierowany do farmaceutów szpitalnych, farmaceutów robiących specjalizacje oraz aptekarzy. Zaangażowanie ekspertów światowej rangi (z Wielkiej Brytanii, Kanady, Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej). Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji farmaceutów i angażowanie w świadczenie szerokiego wachlarza usług oraz  doprowadzenie polskiego aptekarstwa do uznanego standardu światowego. Kurs doczekał się 4 edycji skupiającej 800 osób.
7. Europejski Przegląd Leków – zaproszono mnie, jako eksperta z Polski, w ramach Europejskiego Forum Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, do udziału w projekcie. Jego celem jest optymalizacja pracy farmaceuty, propagowanie współpracy z lekarzami i wymianę informacji z zakresu stosowanej farmakoterapii.
8. Kierownik Projektu System Komputerowy OPFARM Soft. Nowoczesne narzędzie edukacji studentów wydziału farmaceutycznego WUM i magistrów farmacji, w zakresie opieki farmaceutycznej oraz pracy w aptece.
9. Wynalazca i Kierownik Projektu System Indywidualnego Etykietowanie Leków (SIEL) – Lekolepki. Etykietowanie apteczne produktów leczniczych, bezpieczna farmakoterapia. Lekolepki to naklejki przyklejane na produkty lecznicze. Stanowią narzędzie informujące pacjenta na temat dawkowania, sposobu przyjmowania
i przechowywania leków oraz ich skutkach ubocznych. Piktogramy są przeznaczone dla aptek, aptek szpitalnych, punktów aptecznych. Ich celem jest uproszczenie i uskutecznienie przekazu dedykowanego do pacjenta przyjmującego leki w wieku podeszłym oraz przewlekle chorego.
10. Kierownik projektu badawczego Evaluation, modification and validation of pictograms for medication instruction in the elderly in Poland. Projekt realizowany na podstawie umowy pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a Children’s Hospital of Eastern Ontario–CHEO oraz Pharmacy Department, Kanada pod patronatem International Pharmaceutical Federation. Użyte w badaniu piktogramy podlegają ochronie w UPRP jako wzory przemysłowe i znaki towarowe.
11. Patient Medical Record software (ePMRx). Przygotowanie brytyjskiej platformy komputerowej firmy CoAcS, służącej do etykietowania leków i dokumentacji medycznej pacjenta. Edukacyjna wersja systemu została zaadoptowana do polskich warunków pracy ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Skip to content