dr nauk med. Agnieszka Kamińska

prodziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

adiunkt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

a.kaminska@uksw.edu.pl

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończone wyróżnieniem. Autorka interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt.: “Współwystępowanie zakażeń HBV, HCV i HIV – konsekwencje epidemiologiczne i patogenetyczne” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Radkowskiego (Zakład Immunologii Klinicznej AM w Warszawie). Specjalizacja II stopnia z okulistyki: podspecjalizacja – retinologia (choroby siatkówki), choroby cywilizacyjne oka, a w szczególności cukrzyca i  AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zagadnienia zastosowania w okulistyce antyoksydantów ( zwłaszcza  Resweratrolu ), ich wpływ na rozwój neowaskularyzacji podsiatkówkowej, rola czynników  anty-VEGF w leczeniu tych chorób, wpływu  procesów  zapalnych i autoimmunologicznych, zagadnienia stresu tlenowego i wpływu wolnych rodników tlenowych na wybrane choroby oka (AMD, CRS, zapalenie błony naczyniowej). Starszy Asystent w Klinice Okulistyki Prof. Jerzego Szaflika w Warszawie.

Ordynator Oddziału Okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Wieloletni operator siatkówki, chorób ciała szklistego, powikłań okulistycznych cukrzycy, zaćmy.

Uczestniczyła i prowadziła szkolenia medyczne z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej i zagadnień związanych z opieką nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. Od 2013 roku jako adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną z zakresu gerontologii,  dietetyki, anatomii, fizjologii, rozwoju biopsychicznego człowieka. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach branżowych. Wygłosiła liczne referaty podczas sympozjów w kraju i zagranicą. Od 2016 roku aktywnie włączyła się w tworzenie Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

Skip to content