dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

adiunkt Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

t.chmielewska-ignatowicz@uksw.edu.pl


wieloletni wykładowca uniwersytecki (komunikacja lekarz-pacjent, komunikacja w służbie zdrowia, PR i marketing w usługach zdrowotnych, socjologia medycyny: antropologia medyczna. Od kilkunastu lat również manager/dyrektor zarządzający niepublicznymi placówkami medycznymi, szkoleniowiec z zakresu komunikacji w służbie zdrowia, zarządzania placówkami medycznymi, PR i marketingu w ochronie zdrowia. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Członkini Zespołu Języka Medycznego Polskiej Akademii Nauk (PAN)

Zainteresowania naukowe: komunikacja lekarz-pacjent, komunikacja lekarz-pacjent-farmaceuta, zarządzanie i marketing w usługach zdrowotnych, media a medycyna, medycyna narracyjna.

fAutorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i uczestniczka wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych, autorka m.in. monografii: “Komunikacja między lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu. Studium narracji”

Skip to content