p.o. KIEROWNIKA DZIEKANATU
mgr Marta Smidth
KIERUNEK LEKARSKI
mgr Karolina Matuszewska
Specjalista ds. administracyjnych

e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
Tel. +48 22 380 96 90, wew. 490
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 90 wew. 490
NURSING

e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
phone: 22 380 96 90 ext. 490
mgr Katarzyna Jakubczyk
gł. specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Król-Bzymek
gł. specjalista ds. administracyjnych
mgr Urszula Gajewska
specjalista ds. administracyjnych
Slider

ADRES

Auditorium Maximum UKSW, bud. 21. pok. 201 (II p.) 

ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

+ 48 22 380 96 90 wew. 490

e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Dziekanat WMCM przechodzi na pracę zdalną. Kontakt z Dziekanatem będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail: wmcm@uksw.edu.pl.

wyjątkowo! pilnych sprawach będziemy wyznaczać dyżur pracy Dziekanatu WMCM.

UWAGA! Wymagane jest wcześniejsze umówienie się za pośrednictwem maila!

 • wtorek – 10:00 – 13:00
 • czwartek – 10:00 – 13:00

  Contact 

  Dean’s Office at the Faculty of Medicine. Collegium Medicum

  Address:

  Auditorium Maximum UKSW, building no. 21, room no. 201 (2nd floor)

  ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw

  Tel. +48 22 380 96 90, extension 490

  E-mail: wmcm@uksw.edu.pl

  Head of the Dean’s Office

  mgr Marta Schmidt

  Contacts for Administrative and Student Affairs

  Tel. +48 22 380 96 90, extension 490

  mgr Karolina Matuszewska, e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

  Due to the epidemiological situation, the WMCM Dean’s Office is switching to remote work. Contact with the Dean’s Office will be possible only via e-mail. 

  We recommend that you settle all matters related to the course of studies via the e-mail: wmcm@uksw.edu.pl.

   In extremely urgent situations, we will set the working hours of the Dean’s Office.

  ATTENTION! It is required to make an appointment via e-mail! 

  • Tuesday – 10:00 – 13:00
  • Thursday – 10:00 – 13:00