ZESPÓŁ UKSW DS. PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII

COVID - 19
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zespół UKSW ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 odpowiada na Wasze pytania i wątpliwości związane z sytuacją epidemiczną

KSZTAŁCENIE ON-LINE

COVID-19
Koronawirus SARS-CoV-2. Aktualny stan wiedzy
Wykład prof. dr hab. Grażyny Gromadzkiej specjalisty laboratoryjnej immunologii medycznej oraz genetyki medycznej, prezentujący aktualny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIA

COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzania na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum zajęć w formie elektronicznej

LECTURERS’ CONSULTATIONS

Dear Students, we would like to introduce you all to our lecturers' consultations: CONSULTATIONS We also inform you that the current class schedule is on the board in front of the entrance to the dean's office.

Class schedule

Dear Students, we are inviting you to see the class schedule for the Nursing Faculty: https://wmcm.uksw.edu.pl/en/class-schedules/

Recruitment beginning in the field of Nursing

We are pleased to inform you that the Ministry of Science and Higher Education has granted the WMCM UKSW the right to conduct first degree studies with a practical profile in the field of Nursing. The uniqueness of our educational offer is that the studies will be conducted in Polish…