KIEROWNIK KIERUNKU LEKARSKIEGO

STUDIA STACJONARNE

prof. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela

Dyżur:

środa: godz. 19:00-20:00

a.kotela@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

Opiekun I roku kierunku lekarskiego 

dr n. med. Robert Kuthan

Dyżur: poniedziałek godz. 16:00 – 18:00

r.kuthan@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)  

 

Opiekun II roku kierunku lekarskiego

dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Dyżur: środa godz. 13.30 – 14.00

i.mlynarczuk-bialy@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku lekarskim

lek. med. Monika Siwińska

Dyżur: poniedziałek godz. 16:00 – 18:00

m.siwinska@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

studia stacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
studia stacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Cardinal Wyszyński University in Warsaw
studia niestacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
PlayPause
Slider