KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

KIEROWNIK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

 
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga

dyżur:

wtorek godz. 11.30 – 13.30

a.balanda-baldyga@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

OPIEKUNOWIE

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr Emilia Wawszczak

dyżur:

e.wawszczak@uksw.edu.pl

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

mgr Izabela Strzelecka

dyżur:

poniedziałek godz. 11.30 – 13.30

i.strzelecka@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr n.med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

dyżur: 

poniedziałek godz. 15.30 – 17.00

m.tomaszewska@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

mgr Izabela Strzelecka

dyżur:

poniedziałek godz. 11.30 – 13.30

i.strzelecka@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

Skip to content