KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo

Po ukończeniu pielęgniarstwa na UKSW można od razu znaleźć pracę w placówkach medycznych. Studia te dają możliwość zdobycia zawodu, który jest obdarzony społecznym zaufaniem.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach oraz salach symulacji medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami. W nauce pomagają interaktywne sprzęty, doskonale wyposażona sala umiejętności położniczych oraz system do skanowania i udostępniania online preparatów mikroskopowych do nauczania cytologii.

Studenci kierunku pielęgniarstwo na UKSW odbywają praktyki w renomowanych placówkach medycznych. Wśród instytucji klinicznych, stanowiących bazę naukową dla studiów medycznych UKSW, są m.in. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleski Szpital Specjalistyczny.  

Kadrę akademicką tworzą pasjonaci z dużą życzliwością wobec studentów oraz dużym doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w zakresie nauczanych przedmiotów.

Poziom kształcenia:  studia licencjackie

Czas: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu pielęgniarstwa na UKSW można pracować m.in. w: 

  • szpitalach, 
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,  
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, 
  • żłobkach, 
  • domach opieki społecznej.
KIEROWNIK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga

a.balanda-baldyga@uksw.edu.pl 

 

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr Emilia Wawszczak

 

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

mgr Izabela Strzelecka

 

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr Emilia Wawszczak – pełnomocnik I roku pielęgniarstwa
 mgr Izabela Strzelecka – pełnomocnik II roku pielęgniarstwa

 
 

 

Skip to content