KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

KOŁO NAUKOWE
MEDYCYNY OPARTEJ NA FAKTACH

OPIEKUN NAUKOWY
prof. dr hab. nauk biologicznych
KRZYSZTOF MARYCZ

ZOBACZ

KOŁO NAUKOWE
KARDIOLOGII UKSW

OPIEKUN NAUKOWY
prof. dr hab. nauk medycznych
DARIUSZ KOSIOR

ZOBACZ

Skip to content