KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

KOŁO NAUKOWE
MEDYCYNY OPARTEJ NA FAKTACH

OPIEKUN NAUKOWY
prof. dr hab. n. biol.
KRZYSZTOF MARYCZ

ZOBACZ

KOŁO NAUKOWE
KARDIOLOGII UKSW

OPIEKUN NAUKOWY
prof. dr hab. n. med.
DARIUSZ KOSIOR

ZOBACZ
 
 
 
 

KOŁO NAUKOWE LabOn
Nowoczesna diagnostyka
laboratoryjna w praktyce
lekarskiej

OPIEKUN NAUKOWY
dr n. med. i n. o zdr.
BEATA CHEŁSTOWSKA

 

KOŁO NAUKOWE ARS LOREM

OPIEKUN NAUKOWY
dr hab. n. med., prof. ucz.
GRAŻYNA GROMADZKA

 

 

KOŁO NAUKOWE IMMUNIS

OPIEKUN NAUKOWY
dr hab. n. med., prof. ucz.
GRAŻYNA GROMADZKA

 

KOŁO NAUKOWE PARAZYTOLOGII

OPIEKUN NAUKOWY
mgr ADAM KACZMAREK

 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA

 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO TEATRALNE “Theatrum Mundi”

Skip to content