KOMISJE WYDZIAŁOWE

KIEROWNICY STUDIÓW

prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – kierownik kierunku lekarskiego
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – kierownik kierunku pielęgniarstwo

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi

OPIEKUNOWIE ROKU NA KIERUNKU LEKARSKIM

mgr Adam Kaczmarek – opiekun I roku
dr n. med. Robert Kuthan – opiekun II roku
dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Białyopiekun III rokuKOMISJE – ZESPOŁY – PEŁNOMOCNICY

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI

prof. ucz. dr hab. nauk med. Grażyna Gromadzka – przewodnicząca
prof. dr hab. nauk med. Paweł Piątkiewicz – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Artur Rogowski – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi – członek
dr n. farm. Piotr Merks – członek
dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – członek
mgr Urszula Gajewska – sekretarz


WYDZIAŁOWA KOMISJA DS, JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Kotela – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. n. med. Marek Czarkowski – członek
dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały – członkini
dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – członek
dr n. med. Robert Kuthan – członek
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członkini
dr n. med. Jacek Połosak – członek
mgr Karolina Matuszewska – sekretarz


KOMISJA DS. DYDAKTYKI:

dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – przewodnicząca
prof. ucz. dr hab. n. med. Marek Czarkowski – członek
dr n. med. Grzegorz Horszczaruk – członek
dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska – członkini
dr n. med. Jacek Połosak – członek
stud. Jakub Zalewski – członek 
mgr Katarzyna Jakubczyk – sekretarz 


WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PROGRAMU STUDIÓW

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. n. med. Marek Czarkowski – członek
prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Kotela – członek
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członkini
dr n. med. Aleksandra Stangret – członkini
mgr Katarzyna Jakubczyk – sekretarz KOMISJA DS. ROZWOJU I PROMOCJI

dr n. med. Jacek Połosak – przewodniczący
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
dr n. farm. Piotr Merks – członek
dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – członek
stud. Zuzanna Zarzycka – członek
mgr Karolina Matuszewska – sekretarz

Skip to content