KOMISJE WYDZIAŁOWE

KIEROWNICY STUDIÓW

prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – kierownik kierunku lekarskiego
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – kierownik kierunku pielęgniarstwo

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi

OPIEKUNOWIE ROKU NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr nauk med. Robert Kuthan – opiekun I roku
dr hab. nauk med. Izabela Młynarczuk-Białyopiekun II roku


KOMISJE – ZESPOŁY – PEŁNOMOCNICY

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI

prof. dr hab. nauk biol. Krzysztof Marycz – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi – członek
dr nauk med. Krzysztof Bilmin – członek
mgr Anna Flaga – sekretarz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS, JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Kotela – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. n. med. Adam Kobayashi – członek
dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk Biały – członek
dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – nowy członek
dr Robert Kuthan – członek
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
dr Beata Chełstowska – członek
dr Jacek Połosak – sekretarz
stud. Agata Lewandowska – członek 


KOMISJA DS. DYDAKTYKI:

dr Beata Chełstowska – przewodniczący
dr Grzegorz Horszczaruk – sekretarz
prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Kotela – członek
dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska – członek
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
stud. Jakub Zalewski – członek WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PROGRAMU STUDIÓW

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Kotela – członek
dr Aleksandra Stangret – członek
mgr Katarzyna Jakubczyk

Skip to content