KIEROWNICY STUDIÓW

prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – kierownik kierunku lekarskiego
dr nauk med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska – kierownik kierunku pielęgniarstwo
dr nauk med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska – kierownik kierunku nursing

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi

OPIEKUNOWIE ROKU NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr nauk med. Robert Kuthanopiekun I roku
dr hab. nauk med. Izabela Młynarczuk-Biały
opiekun II roku


KOMISJE – ZESPOŁY – PEŁNOMOCNICY

KOMISJA DS. NAUKI
prof. dr hab. nauk biol. Krzysztof Marycz – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi – członek
dr nauk med. Krzysztof Bilmin – członek
mgr Anna Flaga – sekretarz

KOMISJA DS, JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. nauk med. Dariusz Kosior – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi – członek
dr nauk med. Agnieszka Stangret – członek
dr nauk med. Agnieszka Bałanda-Bałtyga – członek
mgr Adam Kaczmarek – sekretarz