KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

KIEROWNICY STUDIÓW

dr hab. n. med. Emilia Grosicka-Maciąg (e.grosicka-maciag@uksw.edu.pl) – kierownik kierunku lekarskiego
dr n. o zdr. Karolina Włostowska (k.wlostowska@uksw.edu.pl) – kierownik kierunku pielęgniarstwo

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS

mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl) – opiekun II roku

 

OPIEKUNOWIE ROKU I PEŁNOMOCNICY PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr n. o zdr. Adam Kaczmarek (adam.kaczmarek@uksw.edu.pl) – opiekun I roku
mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl)
– opiekun II roku

dr n. med Jacek Nasiłowski (j.nasilowski@uksw.edu.pl) – opiekun III roku
dr n. med. Wojciech Majkusiak (w.majkusiak@uksw.edu.pl) – opiekun IV roku

 

OPIEKUNOWIE ROKU I PEŁNOMOCNICY PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr Małgorzata Tomaszewska-Kowalska (m.tomaszewska-kowalska@uksw.edu.pl) – opiekun I roku
dr n. o zdr. Emilia Wawszczak (e.wawszczak@uksw.edu.pl) – opiekun II roku
mgr Izabela Strzelecka (i.strzelecka@uksw.edu.pl) – opiekun III roku


KOMISJE, ZESPOŁY PEŁNOMOCNICY

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Grażyna Gromadzka – przewodnicząca
prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz – członek
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz– członkini
prof. ucz. dr hab. n. med. Adam Kobayashi – członek
dr n. farm. Piotr Merks – członek
dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – członek
mgr Urszula Gajewska – sekretarz

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – przewodniczący
prof. ucz. dr n. med. Adam Kobayashi – członek
dr n. med. Jacek Nasiłowski – członek
dr n. med. i n. o zdr. Paulina Wilczyńska – członkini
dr n. med. i n o zdr. Aleksander Wiśniewski – członek
dr n. o zdr. Adam Kaczmarek – członek
stud. Aleksandra Radwańska – członkini
stud. Bartosz Kosiński – członek
mgr Kalina Gajewska-Kondratiuk– sekretarz

 

KOMISJA DS. DYDAKTYKI

prof. ucz. dr hab. Marek Czarkowski – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały – członkini
prof. ucz. dr n. med. Adam Kobayashi – członek
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członkini
dr n. med. i n o zdr. Aleksander Wiśniewski – członek
dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – członkini
stud. Oliwia Dymińska – członkini
stud. Karol Kociołek – członek
mgr Iwona Ceglińska – sekretarz

 

KOMISJA DS. ROZWOJU I PROMOCJI

dr n. med. Jacek Połosak – przewodniczący
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
dr n. farm. Piotr Merks – członek
dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – członek
stud. Zuzanna Zarzycka – członek
mgr Karolina Matuszewska – sekretarz

 

 

 

Skip to content