KIEROWNICY STUDIÓW

prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – kierownik kierunku lekarskiego
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – kierownik kierunku pielęgniarstwo

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi

OPIEKUNOWIE ROKU NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr nauk med. Robert Kuthanopiekun I roku
dr hab. nauk med. Izabela Młynarczuk-Biały
opiekun II roku


KOMISJE – ZESPOŁY – PEŁNOMOCNICY

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI

prof. dr hab. nauk biol. Krzysztof Marycz – przewodniczący
prof. ucz. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela – członek
prof. ucz. dr hab. nauk med. Adam Kobayashi – członek
dr nauk med. Krzysztof Bilmin – członek
mgr Anna Flaga – sekretarz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS, JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. n. med. Andrzej Kotela prof. ucz. – przewodniczący
dr hab. n. med. Adam Kobayashi prof. ucz.  – członek 
dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały – członek
dr Aleksandra Stangret – członek
dr Robert Kuthan – członek 
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
mgr Beata Chełstowska – członek
dr Jacek Połosak – sekretarz


KOMISJA DS. DYDAKTYKI:

dr Aleksandra Stangret – przewodniczący
dr Grzegorz Horszczaruk – członek
dr hab. n. med. Andrzej Kotela prof. ucz.  – członek
dr Małgorzata Tomaszewska – Kowalska – członek
dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga – członek
mgr Beata ChełstowskaWYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PROGRAMU STUDIÓW

Prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
dr hab. n. med. Andrzej Kotela prof. ucz. – członek
dr Aleksandra Stangret – członek
mgr Katarzyna Jakubczyk