Legitymacje studenckie

  • Informacja ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo podejmuje działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów.

https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-rekomenduje-uczelniom-nauczanie-w-systemie-zdalnym

Skip to content